TEBUS HADIAH MENARIK DENGAN MENGUMPUL POINTS DI SETIAP KOTAK KHALISH SUSU KAMBING

HADIAH REDEEM POINTS UNTUK DITEBUS

Khalish Bottle
Khalish Airtight Container

CARA PENYERTAAN

IMG20170104104909
IMG20170104105134
IMG20170103171624

CARA PENEBUSAN HADIAH

 • Muat turun borang
 • Isi maklumat selengkapnya
 • Kepilkan sekali keratan Points
 • Hantar Borang Penebusan

TERMA DAN SYARAT

 1. ‘REDEEM POINT PROGRAM' akan berlangsung sepanjang tahun 2017.
 2. Program ini terbuka kepada pengguna Khalish di Malaysia, Singapura & Brunei sahaja.
 3. Semua pemenang perlu datang ambil sendiri hadiah atau jika mahu hadiah tersebut dipos, kos penghantaran akan dikenakan dan kadar bergantung kepada kawasan.
 4. Pilihan warna hadiah adalah bergantung kepada stok, pihak Penganjur berhak untuk menukar pilihan warna hadiah kepada warna stok lain yang masih ada.
 5. Penganjur berhak, atas budi bicara mutlaknya, menggantikan mana-mana hadiah dengan hadiah lain yang sama nilainya.
 6. Semua hadiah yang diberikan tidak boleh ditukarkan dengan wang tunai.
 7. Penyertaan yang tidak betul akan dibatalkan dengan serta-merta.
 8. Semua keputusan Penganjur adalah muktamad.
 9. Penganjur tidak akan melayani sebarang permintaan untuk merayu atau mempertimbangkan semula keputusan.
 10. Penganjur berhak membatal, menamat, mengubah suai dan menggantung program atau menukar program ini dan hadiah-hadiahnya.
 11. Penganjur juga berhak mengubah, meminda, menggugurkan atau menambah Syarat dan Peraturan tanpa notis terdahulu.
 12. Penganjur mempunyai hak eksklusif untuk menyiarkan dan/atau memaparkan butiran dan/atau gambar pemenang untuk tujuan pengiklanan dan publisiti, serta untuk tujuan pengumuman pemenang sama ada dalam media percetakan atau elektronik.
 13. Dengan menyertai program ini, peserta-peserta adalah dengan ini dianggap telah menerima dan bersetuju untuk terikat dengan Syarat dan Peraturan program.
© Copyright 2017 SK Rich International Sdn Bhd. All Rights Reserved.